Kinderen met een leesprobleem hebben tegenwoordig de beschikking over allerlei hulpmiddelen.

 

Laat uw leerlingen alleen een hulpmiddel gebruiken waar het zelf voor gemotiveerd is, anders werkt het niet.

 

Vraag u zelf goed af met wat voor hulp uw leerlingen het best gebaat is.

 

De Vlaamse Overheid maakte een brochure rond dyslexiesoftware voor scholen. Het biedt leerkrachten meer informatie en praktische tips over het gebruik in de klas.

 

Consulteer ook het websiteluik voor ouders. Daar vindt u een uitgebreid overzicht van hulpmiddelen.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven