Er is de laatste jaren veel te doen om het leesonderwijs. De laatste rapporten van de Inspectie van Onderwijs (Nederland) laten zien dat 25% van de kinderen niet het vereiste leesniveau haalt bij het verlaten van de basisschool om later succesvol deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Ook in Vlaanderen is er veel aandacht voor deze problematiek. Er is grote belangstelling voor leesmethodes die kinderen met een laag leesniveau of met een leeshandicap toch aan het lezen krijgen.

 

Lees meer achtergrondinformatie bij de Vlaamse beleidsdoelstellingen.

 

Of vind praktische tips voor in de klas op de leerzorgsite.

 

Informatie over bijscholingen en ondersteuning vind je ook bij de onderwijskoepels: VVKBAO, GO, OVSG

 

Naast de ondersteuning in de school zelf, kan ook het Makkelijk Lezen Plein grote diensten bewijzen. Het geeft de doelgroep van kinderen met taalachterstand of leesproblemen immers een optimale toegang tot informatie en aantrekkelijk leesmateriaal.

 

In deze rubriek van onze site vindt u artikelen en tips die kunnen helpen bij goed leesonderwijs aan en leesbevordering voor zwakke lezers. De meeste artikels gaan uit van de Nederlandse situatie, maar zijn inhoudelijk ook interessant voor Vlaamse leerkrachten.

 

Heeft u zelf tips, laat die ons weten.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven