Inzetten van dyslectische leerlingen als voorlezer in de kleutergroep

Uit Nieuwsbrief De Rode Draad, eerste uitgave, schooljaar 2003/2004

In deze Nieuwsbrief De Rode Draad een enthousiast verslag van een project waarin zwakke lezers voorlezen aan kleuters. Verder een goede tip van een Belgische jeugdbibliothecaris om te werken met het ladekastje. Bovendien signaleren wij voor u boeken voor kinderen die lezen moeilijk vinden, een filosofisch leesboek en een boek met poppenkastverhalen. Het inlegvel kunt u gebruiken voor de schoolkrant of als verwerkingsvel bij uw lessen in de klas.

Een zwakke lezer wordt enthousiaste voorlezer
"Tijdens een studiedag van de Rode Draad hoorde ik schoolbegeleider Jos Walta zeggen dat bovenbouwleerlingen met leesproblemen, zelfvertrouwen kunnen krijgen door voor te lezen aan kleuters. Ik was op dat moment al zes jaar leesmoeder en las wekelijks met een aantal leeszwakke kinderen uit de bovenbouw. Met de leerkracht besprak ik de stelling van Jos Walta en we besloten er een 'proefproject' van te maken. Tijdens dit project heb ik de kinderen individueel begeleid."

Lees het enthousiaste verslag van Monique Baggen: leesmoeder en jeugdbibliothecaris.

De geselecteerde kinderen werd gevraagd of ze het leuk zouden vinden voor te gaan lezen aan de kleuters. Alle kinderen waren enthousiast. Elk kind werd geholpen bij het kiezen van een prentenboek in de schoolmediatheek. Zo koos Julian voor Plons! en Eva voor Woeste Willem. Het boek werd eerst door mij voorgelezen aan de bovenbouwleerling en vervolgens las de leerling het boek hardop voor. De leerling kreeg de opdracht het prentenboek een week lang elke dag zelf te lezen in de klas. Na een week las de leerling het verhaal weer aan mij voor. Nu werden er aanwijzingen gegeven over het lezen met intonatie en het lezen voor kleuters. 'Kleuters reageren tijdens het verhaal, geef ze daar ruimschoots de kans voor'. 'Kleuters willen plaatjes zien, laat ze die vooral ook zien.' Met deze aanwijzingen las de leerling nogmaals het verhaal voor. Ook nu kreeg de leerling de opdracht het verhaal met de nieuwe aanwijzingen een week lang dagelijks te oefenen. Na een week maakten we plannen om het boek aantrekkelijk te presenteren in de kleuterklas. Julian wilde een knuffel meenemen die op het dier uit het boek leek. Eva was van plan om een haaientand te knutselen en wilde de kleuters schelpen laten zien. Samen werkten we het voorlezen verder uit en werd een afspraak gemaakt met een kleuterjuf voor een datum waarop het boek in de kleuterklas voorgelezen werd. In de tussentijd bleven ze oefenen het prentenboek hardop voor te lezen. Opvallend was dat ze het absoluut niet vervelend vonden dagelijks het boek te lezen. Het gaf ze juist een 'kick' dat ze het verhaal steeds beter gingen lezen zonder woorden fout te lezen.

Op de afgesproken voorleesdag, las de leerling het verhaal eerst nog een keer aan mij voor. Na een kleine pauze werd het verhaal in de kleuterklas voorgelezen. In het begin ging ik mee om de voorlezer mentaal te steunen, later bleek dat niet meer nodig. Het was telkens weer een daverend succes. De kleuters hingen aan de lippen van de voorlezer en deze laatste glom elke keer weer van trots. De voorlezers werden letterlijk geëerd door de kleuters. Dat gebeurde ook spontaan op het schoolplein omdat sommige kleintjes vroegen: "Wanneer kom je weer bij ons voorlezen?" of ze riepen tegen hun moeder "Mama dat is die jongen die bij ons gelezen heeft". Dit maakte dat het zelfvertrouwen bij de zwakke lezers groeide en het enthousiasme nog meer toenam om te gaan (voor)lezen. Ze gingen zelfs op eigen initiatief thuis attributen knutselen om te gebruiken ter introductie van een verhaal in de kleuterklas.

Maar ieder succes kent zijn valkuilen. In dit geval wil ik er drie noemen.

Allereerst moet ervoor gewaakt worden dat kinderen onvoldoende ondersteuning krijgen. Vervolgens schuilt er een gevaar in dat kinderen door zelfverzekerdheid minder tijd voor de voorbereiding (willen) nemen. Ook is het van belang dat de leesmoeder de kinderen goed begeleidt in de keuze van een prentenboek en de wijze waarop voorgelezen wordt aan kleuters. Niet ieder prentenboek is geschikt om in een kleuterklas voor te lezen.

Kortom begeleiding en ondersteuning van moeilijke lezers blijft nodig. Maar goede voorlezers zijn het, zonder twijfel.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven