Herkent u dit?

Een bezoek aan de schoolbib met een klas om een boekje te zoeken voor het maken van een werkstukje. De leerlingen hebben een kwartier de tijd om een boek te vinden over een onderwerp dat ze aanspreekt. Na 14 minuten is er nog steeds een aantal kinderen dat geen keuze heeft gemaakt. U dringt erop aan dat ze nu toch echt iets moeten kiezen. En een minuut later gaan ook zij met een boek naar de klas terug.

 

Als u hen zou vragen, of ze nu ook iets hebben gekozen wat hen interesseert, zou het antwoord wel eens kunnen luiden: "Nee, helemaal niet, maar ik kon niets anders vinden."

 

Als u hier verder bij stil zou staan, realiseert u zich wellicht dat het hier om een dyslectische, of anderszins zwaklezende leerling gaat. Toch is het zo dat deze leerlingen wel degelijk bepaalde interesses hebben. Maar waarom kiezen ze dan niet een boek dat daarbij aansluit?  Dit heeft alles te maken met de manier van presenteren.

 

De Openbare Bibliotheek heeft dezelfde ervaring met moeilijklezende kinderen. Om deze kinderen toch aan informatie te helpen en tot lezen aan te zetten heeft zij het Makkelijk Lezen Plein in het leven geroepen. De boeken worden hierop thematisch geordend en worden allemaal frontaal, met de cover getoond.
Het concept is bedacht door Stadsbibliotheek Haarlem en verder ontwikkeld en uitgezet in de rest van Nederland en nu ook in Vlaanderen.


Makkelijk Lezen Plein in de School

Ook scholen kunnen het Makkelijk Lezen Plein-idee toepassen in hun schoolbibliotheek. Dan kunnen ook de dyslectische en andere zwaklezende leerlingen zelf boeken vinden die ze leuk vinden om te lezen, waardoor ze gestimuleerd worden tot het maken van meer leeskilometers. En dat dat belangrijk is, hoeven wij natuurlijk niet uit te leggen.

 

Om scholen de mogelijkheid te bieden hun mediatheek of schoolbiblotheek aan te passen aan de behoeften van zwakke lezers is het concept Makkelijk Lezen Plein in de School ontwikkeld. Dit is een product van de Openbare Bibliotheek voor de scholen. De eigen bibliotheek kan u begeleiden bij het inrichten van een MLP geheel aangepast aan de eigen wensen en mogelijkheden, zowel wat betreft de collectie, de financiën, de ruimte als de doelgroepleerlingen. Speciaal voor het MLP in de School zijn zelfmaakmeubels ontwikkeld, waardoor het MLP-concept binnen de financiële mogelijkheden van alle scholen komt.

 

Het Makkelijk Lezen Plein in de School is in Nederland op de NOT 2009 gelanceerd en enthousiast ontvangen door de bezoekers van de MLP-stand. We hebben het MLP in de Schoolconcept aan een aantal scholen ter beoordeling gegeven. Lees wat zij ervan vinden.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om het MLP-concept te gaan toepassen op uw school, wilt u de bouwtekeningen van de MLP-meubels willen bestellen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de MLP-medewerker van een bibliotheek met Makkelijk Lezen Plein.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven