Veel leerlingen met een leesprobleem in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van boeken in een vreemde taal.
Zij hebben vaak baat bij een gesproken versie van het boek. Maar hoe kom je daar aan?

 

Gesproken boeken in een vreemde taal.

 

Leerlingen met een leesprobleem kunnen veel steun hebben aan een gesproken versie van het boek dat ze moeten lezen. Als ze het boek lezen, weten ze niet hoe de woorden uitgesproken moeten worden. Daardoor herkennen ze de woorden niet. Meelezen met een gesproken versie van het boek is dan een uitkomst.

 

Zeker in de onderbouw moeten ze een aangepaste versie van een boek lezen. Daarin is het aantal gebruikte woorden terug gebracht tot een aantal, dat past bij het aantal woorden dat ze beheersen op dat moment in hun studie.

 

Aan gesproken aangepaste leesboeken in een vreemde taal is lastig te komen. Sommige bibliotheken hebben ze. Via uw eigen bibliotheek kunt u te weten komen welke bibliotheek over het boek beschikt.

 

  • U kunt zoeken via zoeken.bibliotheek.be Via IBL, het interbibliothecaire leenverkeer, kunt u het boek eventueel naar uw eigen bibliotheek laten over komen.
  • De Luisterpuntbibliotheek kan u doorverwijzen naar hun Franstalige collega's of naar buitenlandse luisterbibliotheken.
  • Boeken op een aangepast leesniveau en voorzien van een gesproken versie zijn onder meer te krijgen bij www.practicum-educatief.nl.

 

 

Op internet zijn veel gesproken boeken te vinden, meestal in het Engels. Klik op onderstaande link voor een overzicht. Aan een overzicht met gesproken boeken in het Duits en Frans wordt nog gewerkt.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven