Tips voor leerkrachten

Vzw Leesweb concentreert zich reeds lang op de aanmaak van lijsten en publicaties met boeken voor kinderen en jongeren met leesproblemen. Hun publicaties worden regelmatig bijgewerkt en kun je op hun website bestellen.

 

Onderwijs en bibliotheek hebben lange tijd neergekeken op jeugdlectuur. Boeken van bijvoorbeeld uitgeverij Kluitman werden uit de schoolbibliotheek geweerd. Inmiddels is men genuanceerder gaan denken over deze categorie boeken. Recreatieve boeken worden gezien als een eerste noodzakelijke fase in de leesontwikkeling van kinderen. Voor leeszwakke kinderen zijn deze boeken onontbeerlijk.
Jos Walta schreef hier in mei 2006 in JSW een artikel over. Klik hier om naar het artikel te gaan.

 

 

Top 100 van het Makkelijk Lezen Plein (NL)

Hier vindt u de 100 best uitgeleende leesboeken van het MLP.

 

 

 

Tips die u aan ouders kunt geven

 

 

 

Columns verschenen in Balans Magazine

 

Onderstaande colums zijn geschreven door Nanda Geuzebroek, consulent Makkelijk Lezen, werkzaam bij Stadsbibliotheek Haarlem. De colums zijn verschenen in het tijdschrift Balans Magazine.

 

Balans Magazine is het tijdschrift voor leden van de oudervereniging Balans. Het verschaft op toegankelijke wijze actuele informatie over leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Het tijdschrift is zowel gericht op ouders, als op onderwijsgevenden en hulpverleners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen verschenen in Balans Kids.

Onderstaande colums zijn verschenen in BalansKIDS. BalansKIDS is speciaal geschreven voor en door kinderen van Balansleden. Het blad staat vol met interviews, brieven, tekeningen en foto's van kinderen tussen 6 en 14 jaar. In BalansKIDS lezen kinderen tips van elkaar en informatie over hun probleem en kunnen ze ervaren dat zij niet de enigen zijn bij wie het soms allemaal niet vanzelf gaat.

 

 

 

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven