Veel ouders van kinderen met een leesprobleem willen graag met hun kind oefenen met lezen. Sommigen vinden dat je niet thuis moet oefenen, omdat het kind al zo zwaar belast wordt.

Kinderen met een leesprobleem zouden elke dag moeten lezen, ook al is dat maar 5 of 10 minuten. Ze leren immers alleen maar lezen door te lezen. Om het lezen te stimuleren zou je samen kunnen lezen door bijvoorbeeld om beurt een zin of stukje hardop te lezen. Hierdoor wordt de koppeling tussen een klank en het teken versterkt.

Als de school niet veel aan extra begeleiding doet, is het verstandig thuis met het kind te oefenen. Begin al meteen in het eerste leerjaar. Hoe eerder je begint, hoe meer profijt het kind zal hebben van het extra oefenen.

 

Realiseer je dat een kind met bijvoorbeeld dyslexie ook wel eens mindere dagen heeft. Laat het kind dan zelf minder oefenen en lees alleen voor. Aan de andere kant: ook in de grote vakantie moet een kind blijven lezen, anders is na de vakantie weer een achterstand opgelopen.

En het allerbeste wat je kunt doen voor je kind is voorlezen ook al is uw kind al wat ouder.  

Het is belangrijk het oefenen thuis prettig te houden. In dit deel vind je veel tips om te oefenen. Heb je nog vragen? Mail deze dan naar ouders@makkelijklezenplein.nl.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven