6 tips voor ouders

Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen

Hou dit vol t/m het zesde leerjaar. Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat:

 • het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt.
 • de woordenschat uitgebreid wordt.
 • het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties.
 • het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.

Vraag advies aan de informatiemedewerker voor titels van goede voorleesboeken of kijk op het Makkelijk Lezen Plein bij de voorleesboeken.

Tip 2: Samen lezen

Leest u eerst het begin van het boek aan uw kind voor. Zit hij of zij goed in het verhaal en is het nieuwsgierig naar de afloop? Uw kind zal inmiddels in staat zijn het boek zelf uit te lezen omdat de structuur van het verhaal duidelijk is.

NB:

 • Op het Makkelijk Lezen Plein staan boeken die voor dit doel geschikt zijn.
 • Kies hiervoor uitsluitend boeken die uw kind leuk vindt. Vindt hij of zij het boek bij nader inzien toch niet leuk? Lees het dan niet uit maar kies een ander.
Tip 3: Leessfeer thuis

Creëer een prettige leessfeer thuis. Hoe doet u dat?

 • Lees in aanwezigheid van uw kind.
 • Neem uw kind mee naar de bibliotheek.
 • Reageren op wat u leest. Laat zien dat lezen iets met je doet en dat u dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten of tijdschriften zijn hiervoor geschikt.
 • Lees regelmatig (liefst dagelijks) voor.
Tip 4: Abonnement

Neem een abonnement op een populair jeugdtijdschrift. Hierbij valt te denken aan: 

 • Donald Duck: goede letter, weinig tekst, korte verhalen en leuk
 • Penny: voor paardengekke meisjes
 • Tina: voor meisjes
 • Girlz: voor meisjes
 • Zo zit dat: voor kinderen die alles willen weten
 • National Geografic Junior: voor kinderen die alles willen weten over direen en de natuur

Op het Makkelijk Lezen Plein kun je deze tijdschriften lenen.

Tip 5: Series

Probeer uw kind te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het ook andere delen uit de serie lezen. Series die in aanmerking komen: 

 • Stoute Hendrik
 • Series van uitgeverij Kluitman, zoals:
  • Wilde Mathilde
  • Snelle Jelle
  • Romana en Ragebol
  • Kameleon
 • De bende van de Korenwolf
 • Meester Jaap
 • Dolfje Weerwolfje

Op het Makkelijk Lezen Plein vindt u meer series die makkelijk te lezen zijn.

Tip 6: Samen lezen oefenen

Probeer dagelijks tien minuten samen te lezen. Volg hierbij de volgende methode: 

 • Neem een boek dat een paar AVI-niveaus hoger is dan het kind normaal leest.
 • Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst. De lengte van het voor te lezen stuk aanpassen aan de praktijk. Gaat het niet goed: een korter stuk nemen.
 • Daarna leest het kind zelf de tekst voor.
 • Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen.

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven