Veel kinderen hebben problemen met lezen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen.

Kinderen met een concentratiestoornis zoals ADD en ADHD hebben moeite zich te concentreren op een boek.

Kinderen met een taalontwikkelingsachterstand hebben moeite met  begrijpend lezen omdat  ze veel woorden niet kennen.

Sommige kinderen met een stoornis in het autistische spectrum kunnen moeite hebben met begrijpend lezen, omdat ze bijvoorbeeld beeldspraak letterlijk nemen.

Al deze kinderen kunnen geholpen worden op een Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek.

 

Hieronder vindt u een selectie van interessante achtergrondinformatie over de verschillende leerproblemen.

 

Dyslexie

Loonstra e.a.: Omgaan met dyslexie In dit boek kunt u informatie vinden over de sociaal emotionele aspecten van dyslexie voor kinderen, pubers en volwassenen. Leesproblemen kunnen veel onzekerheid, frustratie en gevoelens van minderwaardigheid veroorzaken. Verschillende schrijvers hebben een bijdrage geleverd over de gevolgen van dyslexie, hoe de omgeving hiermee om kan gaan en hoe de interactie van de betrokkenen het probleem dyslexie beinvloedt.
Boeken van Tom Braams Tom Braams is auteur van verschillende interessante boeken over dyslexie en dyscalculie. 
Boeken van Arga Paternotte Arga Paternotte schreef samen met andere auteurs verschillende boeken over dyslexie, ADHD enzovoort. De boeken bevatten praktische richtlijnen voor ouders en scholen.
   

ADD en ADHD

Rita Bollaert: Zit stil! op school Een boek over omgaan met ADHD in de klas
Cora De Vos: ADHD, het hyperactieve kind 
 

NLD, PDD-NOS en Asperger

Martine Delfos: Een vreemde wereld over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS : voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf
Marieke Molenaar-Klumper: NLD: signaleren, diagnosticeren en behandelen in de onderwijssetting 
 

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:


© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

 

In België in samenwerking met:

 

naar boven